HBTQ-festivalen i Göteborg

I helgen är dans, party och glamour för hela slanten i Göteborg. Homopedia uppmuntrar alla att ha en underbar helg och bara njuta av festligheterna, men det är också viktigt att tänka på alla människor som sitter fängslade för sin homosexualitet runt om i världen. I dag har fem länder dödsstraff för homosexualitet, och i 25 länder får man fängelse i minst tio år, om man har otur får man sitta inlåst tills man dör.Det är dags att legalisera kärlek! Låt alla älska vem de vill, hur de vill och var de vill!

Homodebatten känsligt ämne på FN-nivå

Inom en politisk och rättsfrämmande maktorgan som FN är homodebatten ett känsligt ämne. För att ha satt upp gemensamma mänskliga rättigheter som förväntas finnas för alla runtom i världen, så finns det fortfarande en stor oenighet mellan många länder kring hur man ska se på denna fråga.

Gunilla von Hall skriver i en gammal krönika från mars i år hur ledamöter från olika länder väljer att tåga ut från FN:s panel om homosexuellas rättigheter och hur kontroversiell och svårdiskuterad frågan är. Medan vi ur västerländska ögon känner att denna fråga har kommit långt, så är det fortfarande i 76 länder runtom i världen fortfarande olagligt att vara homosexuell enligt den rådande lagstiftning.

För att citera Robert Mugabes när denna bemötte den brittiska premiärministerns tal om homosexuellas rättigheter,

"Dra åt helvete".

Hela krönikan kan ni läsa härDödstraff åter på agendan i Uganda

Efter en massiv kritik från många håll och kanter, valde Uganda att 2009 avskaffa fängelse- och dödsstraff för homosexuella i Uganda. Men nu är frågan åter på tapeten igen.

Människorättsorganisationen Amnesty International har uppmärksammat detta och manar till nya protester och en namninsamling skickades till premiärministern och oppositionen i landet i april.

Samtidigt är det inte lätt att vara HBT-aktivist i landet; en framstående person som drev frågan aktivt i landet var David Kato. Efter att ha blivit uthängd som homosexuell i tidningen Rolling Stone, kom hans vardag att kantas
av våld och trakasserier. I janurari 2011 hittades han mördad.Gilla oss på facebook!

http://www.facebook.com/pages/Homopedia/245449752226670
Gå in och lajka!

Skönt att vi får rätsida på det.

John Bouvin partiledare för Ny demokrati 1997-1998 förklarar läget.

Homosexualitet enligt Nationalencyklopedin.

"Homosexualitet (nylatin homosexua´litas, av homo- och sexualitet),homofili, känslomässig och sexuell dragning till individer av det egna könet. Homosexualitet som term lanserades av den ungerska författaren Karl Maria Benkert 1869. Dåtida synonyma uttryck för homosexualitet och homosexuella var bl.a. uranismkonträrt sexuellt känslolivdet tredje könetsexuell inversion samt sexuella mellanformer. Kinseys amerikanska sexualvaneundersökning (1948, 1953) gav underlag till den s.k. Kinseyskalan, på vilken individens sexuella inriktning kunde preciseras från 0 (exklusivt heterosexuell) till 6 (exklusivt homosexuell). Undersökningar över hur vanlig homosexualitet är i olika länder (inklusive Sverige) har givit påfallande lika resultat. 3–5 % av den vuxna manliga populationen och 2–3 % av populationen vuxna kvinnor definierar sig själva som exklusivt homosexuella. När nutidsmänniskan definierar sig som homosexuell sker det i allmänhet inte utifrån hans eller hennes erfarenhet av homosexuella handlingar eller relationer utan snarare utifrån en inre självbild, dvs. den upplevelse av den egna personligheten, de sexuella känslor och fantasier samt känslor som vänskap, omsorg, lojalitet, ömhet och kärlek som ingår i den homosexuella identiteten. Att bli medveten om sin homosexualitet innebär för många början på komma-ut-processen, en oftast flera år lång utveckling mot en positiv identifiering och ett bejakande av sig själv som homosexuell. Avsaknaden av positiva förebilder i kombination med egna och omgivningens normer och negativa attityder försvårar och fördröjer denna process. Trots detta lever alltfler som öppna homosexuella."


RSS 2.0