Homosexualitet enligt Nationalencyklopedin.

"Homosexualitet (nylatin homosexua´litas, av homo- och sexualitet),homofili, känslomässig och sexuell dragning till individer av det egna könet. Homosexualitet som term lanserades av den ungerska författaren Karl Maria Benkert 1869. Dåtida synonyma uttryck för homosexualitet och homosexuella var bl.a. uranismkonträrt sexuellt känslolivdet tredje könetsexuell inversion samt sexuella mellanformer. Kinseys amerikanska sexualvaneundersökning (1948, 1953) gav underlag till den s.k. Kinseyskalan, på vilken individens sexuella inriktning kunde preciseras från 0 (exklusivt heterosexuell) till 6 (exklusivt homosexuell). Undersökningar över hur vanlig homosexualitet är i olika länder (inklusive Sverige) har givit påfallande lika resultat. 3–5 % av den vuxna manliga populationen och 2–3 % av populationen vuxna kvinnor definierar sig själva som exklusivt homosexuella. När nutidsmänniskan definierar sig som homosexuell sker det i allmänhet inte utifrån hans eller hennes erfarenhet av homosexuella handlingar eller relationer utan snarare utifrån en inre självbild, dvs. den upplevelse av den egna personligheten, de sexuella känslor och fantasier samt känslor som vänskap, omsorg, lojalitet, ömhet och kärlek som ingår i den homosexuella identiteten. Att bli medveten om sin homosexualitet innebär för många början på komma-ut-processen, en oftast flera år lång utveckling mot en positiv identifiering och ett bejakande av sig själv som homosexuell. Avsaknaden av positiva förebilder i kombination med egna och omgivningens normer och negativa attityder försvårar och fördröjer denna process. Trots detta lever alltfler som öppna homosexuella."


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0